english
о пројекту

Ову презентацију је реализовао мултидисциплинарни тим Националног центра за дигитализацију са задатком формирања модела за развој електронског каталога споменика културе у Србији и дигитализације одговарајуће документације. Дигитализацијом културних ресурса, од којих се неки не могу репрезентовати у класичним папирним публикација, спроводи се заштита и отвара могућност специфичног проучавању споменика. У каталогу су комбиновани записи из више институција из Србије које се баве заштитом наслеђа, укључујући и библиографске референце које омогућавају даље детаљно изучавање представљених садржаја. Делови презентације су слободно доступни.

Део презентације је резултат пројекта „Дигитализација и електронска презентације средњовековних српских манастита“ који је финансиран у оквиру UNESCO–вог Пројекта партиципације 2004-2005 (уговор бр. 27243305 YUG). Циљ пројекта је да понуди могућност ширења информација о овом вредном делу националног наслеђа који до сада није био у већој мери представљен у дигиталном облику. База података која је при том развијена садржи дигитализоване материјале Републичког завода за заштиту споменика културе, Археолошког института Српске академије наука и уметности, Народне библиотеке Србије и Манастира Каленић. Дигитализација тих докумената и културних добара је спроведена уз одобрење власника, а њиховим превођењем на енглески започет је процес стандардизације речника термина који се односе на српску средњовековну уметност. Други део базе података садржи оригинална дигитално-креирана документа произведена за потребе самог пројекта. Након завршетка пројекта, база података садржи записе о 84 споменика културе, док је документација о манастиру Каленић детаљно дигитализована, укључујући тродимензионалну презентацију манастирске цркве и ризницу манастира. Пројект су реализовали: Зоран Огњановић (руководилац пројекта; Математички институт Српске академије наука и уметности), Синиша Темерински (дефиниција мета-података и експертске консултације; Републички завод за заштиту споменика културе), Жарко Мијајловић (консултације и дигитално фотографисање; Математички факултет, Београд), Тамара Бутиган-Вучај (предметна класификација и УДК, библиографија; Народна библиотека Србије), Зоран Марковић (консултације; Математички институт Српске академије наука и уметности), Горан Терзић (програмирање; Математички факултет, Београд), Срђан Марковић и Јелена Обрадовић (дизајн презентације и виртуална шетња; MultimediaWorx, Београд), Ивана Пражић (превод), Иван Огњановић (скенирање), Гордана Тодоровић (едитовање и унос текста; Математички институт Српске академије наука и уметности), Ненад Јеремић (едитовање мапа).

Током друге фазе пројекта коју су делимично финансијски помогли UNESCO у оквиру Пројекта партиципације 2006-2007 (уговор бр. 375433 01 YUG) и Министарство културе Републике Србије (пројект "Дигитализација непокретних споменика културе") у базу података је додато нових 1252 записа, а такође су реализована и нека унапређења програмског система, попут укључивања Google Maps сервиса у оквиру презенатације. На крају овог дела пројекта, база података садржи записе о 1335 заштићених непокретних споменика културе. Пројект су реализовали: Зоран Огњановић (руководилац пројекта; Математички институт Српске академије наука и уметности), Синиша Темерински (креирање мапа; Републички завод за заштиту споменика културе), Ненад Лајбеншпергер (документација; Републички завод за заштиту споменика културе), Горан Терзић (програмирање), Милош Миловановић (едитовање и унос текста; Математички институт Српске академије наука и уметности).