english
Место на ливади са спомеником НОБ-а
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942
Сликар
Христифор Жефаровић
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 943 од 15. 12. 1967. Закон о заштити споменика културе ( Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Код села Рамљани налази се споменик везан за историју НОБ-а, и обележава место на коме је 28.09.1942. године формиран партизански одред.