english
Зграда у Ул. Корзо бр. 15
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 15
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1877.
Редни број у централном регистру
СК 1787
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
10.12.1998.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Масивна, монументална ,,Прокеш палата,, заузима целокупан урбани блок. Изграђена је током 1887. године по пројектима суботичког архитекте Гезе Коцке. Ова двосптратница се протеже на три улице и то Енгелсову, улицу Бориса Кидрича и улицу Ђуре Ђаковића. У основној концепцији одговара стилу италијанске ренесансе, коју карактерише масивно приземље са грубом обрадом фасадног платна и лучним порталима. Спратни део је већ издиференциранији и лакши. По њему се протеже једноставни низ правоугаоних прозора уоквирених античким формама полустубова са коринтским капителима и тимпанонима на високом архитраву. Средишњи низ прозора првог спрата надкриљују лучни тимпанони. Сваки прозор је раздвојен плитким пиластром. На првом спрату међуспратна конструкција је раздвојена низом балустрада испод прозора, а на другом фризом званим «пасји скок». Прозори другог спрата закључени су равном архитравном плочом. Угловима објекта доминирају четвороугаоне куполе положене на ниске балустраде.,,Прокеш палата,, је највећа најамна зграда у граду и чини логичан завршетак корзоа који је састављен од низа управо оваквих зграда намењених издавању.