english
Зграда у Ул. Корзо бр. 4
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1908.
Редни број у централном регистру
СК 1789
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
49
Датум уписа у локални регистар
22.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-19 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Зграда је саграђена 1908 . године, према пројекту Марцела Комора и Деже Јакаба из 1907. године, за потребе Суботичке трговачке банке. Лоцирана је у једној од најстаријих и најрепрезентативнијих улица и изграђена као угаони двоспратни објекат. Архитектонски је обликована у стилу мађарске варијанте сецесије, са основом у облику неправилног четвороугла. Фасадна платна су благо заталасана-заобљеним еркерима на крајевима обе уличне фасаде, као и заобљеним делом објекта. Правоугаони еркери налазе се у централним осама обе фасаде. Декоративна обрада фасада сведена је на орнаменте, изведене у керамици или камену, који акцентују отворе и ивичне делове фасада. Декоративни елементи на објекту су богати и разноврсни и излажу читав репертоар народних мотива прилагођених за потребе градске архитектуре. Око целог објекта, осим на правоугаоним еркерима, протеже се поткровни венац украшен цветном орнаментиком од жолнаи керамике, у жутој и плавој боји. Приземним делом доминирају велики застакљени излози који са касетираним прозорима међуспрата чине јединствену осмишљену целину. Главни улаз фланкиран је са два полустуба чији су корпуси прекривени орнаментиком винове лозе, која се на горњим ивицама претвара у паунова пера.