english
Зграда у Ул. Корзо бр. 6
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 6
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1881.
Редни број у централном регистру
СК 1791
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
53
Датум уписа у локални регистар
09.12.1998.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Једноспратна угаона зграда подигнута за Јована Димитријевића 1881. године. Њен пројектант је био суботички архитекта Титус Мачковић, који је својим радовима у стилу еклектике, са преовладавајућим неоренесансним карактеристикама, дао главни печат читавом овом уличном потезу. Објекат је интимна једноспратна, приватна палата симетрично конципирана са два бочна ризалита. Централно је постављен пешачки улаз маркиран са два стуба, постављена на високе постаменте, а у горњој зони подржавају равну архитравну греду. Ивични ризалити су у призмљу акцентовани рустичном обрадом фасаде, а над двокрилним вратницама је надсветло зракасте поделе. Приземље је са стакленим излозима сегментног завршетка, осим на ризалитима где су лучно засведени улази у објекат. По хоризонтали, приземље од спрата дели кордонски венац којим, осим равне профилације тече и низ дентикула. Фасадно платно спратног дела је издељено хоризонталним фугама и ритмичким низом идентичних прозора. Прозори ризалита имају камену балустраду. Прозори опточени пластичним равним опшавом имају троугаоне или сегментне тимпаноне, који се наизменично смењују. Поткровни венац чине равне профилације, низ цветних мотива сведених у повезане кругове изнад којих је зупчасти низ на који належу конзоле што подржавају кров.