english
Зграда у Ул. Корзо бр. 7
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1912
Редни број у централном регистру
СК 1792
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
94
Датум уписа у локални регистар
18.06.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Захваљујући архивским истраживањима добијени су подаци да се 1912.године Суботичко грађевинско деоничарско друштво јавља као власник обједињења два плаца, са којих су уклоњене старе трошне зграде. Ово друштво исте године добија грађевинску дозволу, на основу пројекта Жигмунда Сиклаија, архитекте из Будимпеште, за изградњу хотела-најамне палате на три спрата. До реализације овога пројекта није дошло због финансијских потешкоћа. У мају 1912. године деоничарско друштво моли Сенат да му изда нова дозвола за изградњу скромнијег објекта према пројекту истог архитекте Дозвола за изградњу је издата, а до реализације је дошло у касну јесен. На пространом плацу, у склопу данашње улице Корзо бр.7 саграђена је необична зграда, јединствена по урбанистичком решењу, функцији, конструктивном склопу и архитектури. Састоји се од два идентична грађевинска блока названа «Близанци», са централним отвореним пасажом који води у пространо двориште. По стилским обележјима одудара од околних зграда изведених по канонима еклектике и сецесије. Објекат носи стилске карактеристике модерне, конципиран као склоп мањих пословних просторија у низу. На објекту са леве стране пасажа 1999. године дограђен је један спрат и подкровље