english
Зграда у Ул. Корзо бр. 9
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Корзо бр. 9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1897.
Редни број у централном регистру
СК 1793
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
51
Датум уписа у локални регистар
09.12.1998.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 110-2/30.12.1986. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/87-37)

Према архивским подацима објекат је подигнут 1897. године као једноспратна најамна палата за породицу Халброр. Архитекта, Геза Коцка, познат по пројектовању објеката у стилу еклектике, извео је веома складан објекат ренесансних линија са декоративним елементима класицизма. Фасадно платно је у приземљу рустично обрађено малтером, а на сптрату је од фуговане опеке. У приземљу су четири ренесансна полукружна засведена портала са ивично лоцираном колско пешачком капијом. Полукружно засведени прозори спрата чине античку композицију сачињену од ивичних пиластара са јонским капителима који подупиру дискретно профилисан архитрав са класичном формом тимпанона. Мало наглашен централни ризалит у којем су биле смештене просторије салона карактерише балкон који се протеже испред оба портала, а почива на четири декоративно урађене конзоле. Низ балустрада чини ограду балкона. Посебни акценти ове складне фасаде су држачи заставе урађени у сазвучју кованог гвожђа и опеке. Подкровни део почиње профилисаним венцем, који се наставља у раван фриз. На местима изнад тимпанона на фризу су постављене касете. Горњом ивицом фриза тече зубчасти низ. Сам кровни део подржавају густо постављене конзоле са богато украшеном флоралном орнаментиком.