english
Зграда у Ул. Браће Радића бр. 74
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Браће Радића бр. 74
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1902.
Редни број у централном регистру
СК 1794
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
120
Датум уписа у локални регистар
21.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-17 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Објекат је изграђен 1902.год. према пројекту архитекте П. Беранека, за потребе Јаноша Браухлера, столара и индустријалца дрветом. Грађен је у стилу зрелог историцизма, необарокне стилске орјентације. Објекат представља типичан пример грађанске архитектуре какву је прихваћао богати грађански слој на прекретници векова и првих деценија 20. века. То је приземни стамбено пословни објекат у низу, извучен на регулациону линију улице са основом у облику ћириличног слова "Г". Улични крак је обострано, од центрлно постављеног сувог пролаза, имао по два двособна стана, а у дворишном крилу је била столарска радионица. Улична фасада је иметрично конципована, са централно постављеном колском капијом. Изнад капије, у централној кровној зони је равна, широка атика, која је пројектом била намењена за натпис фирме, а на врху су четири декоративне вазе. Изнад врата у надсветлу је као декоративни елемент постављена барокна шкољка подржавана јонским завијуцима. Канелирани пиластри на уличним фасадама маркирају поља у којима су смештена по два лучно засведена прозора. Испод је балустрада а изнад је сконцентрисана пластична декорација. У поткровљу се ритмично нижу конзоле а кров је двосливан покривен бибер црепом.