english
Зграда гимназије "Светозар Марковић"
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Шандор Петефи бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1895
Редни број у централном регистру
СК 1799
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
117
Датум уписа у локални регистар
18.03.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-12 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Зграда старе гимназије је била изграђена још 1817. год. али је Градски сенат 1895. год. донео одлуку о градњи новог објекта, по пројектима Ференца Рајхла. Објекат је изграђен у духу позног барока, двоспратан је, и лоциран на углу улица Петефи Шандора и Тивалда Фелегија. На уличним фасадама декоративна пластика је сконцентрисана око отвора у виду флоралних и геометријских мотива по етажама, као и на дијагонално закошеном прочеоном ризалиту, која се мултиплицира и по бочним крилима грађевине. Приземни појас целог објекта је рустично обрађен, а вертикализам прочеоног дела наглашавају два масивна коринтска стуба. Сам прочеони корпус је издигнут и засведен куполом која је покривена лименим плочицама, а на самом њеном врху изведене су две седеће фигуре које придржавају глобус у средини. Врло репрезентативно је урађен и главни улазни портал изнад којег је вајарски решена фигура нагог младића у природној величини у стојећем ставу. Прозори су постављени у ритмичком низу, правоугаони су у приземљу и на првом спрату, а на другом спрату су са сегментним луком. На крају оба крила овог разуђеног објекта су бочне декоративне капије од кованог гвожђа са декоративним флоралним мотивима.