english
Остаци цркве Св. Пантелејмона
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XII-XIV век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 65 од 16.2.1990.г. Закон о заштити споменика културе САП Косова ( Сл. лист САП Косова бр. 19/77 ).

Село је удаљено око 15 км од Митровице и смештено недалеко од манастира Бањске. У Светостефанској повељи намењеној Бањској из 1315. помиње се као Ловач Поток. У селу постоји старо српско гробље и трагови цркве.