english
Зграда основне школе "18. новембар"
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Максима Горког бр. 38
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1910-1912
Редни број у централном регистру
СК 1800
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
122
Датум уписа у локални регистар
22.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-20 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Објекат је грађен око 1910/12. за образовне намене, са стилским карактеристикама сецесије. То је још један објекат у низу објеката високих габарита и основе у облику обрнутог латиничног слова "L". Улична фасада је асиметрично конципирана са бочно лоцираним ризалитом који се завршава атиком, док је на другој страни постављена колско пешачка дрвена капија са лучним надсветлом подељеним на квадратна поља. Дрвена капија је украшена једноставним детаљима гирланде. Зидно платно приземља и ризалит су обрађени малтерском пластиком хоризонталне поделе и са ритмичким низом прозорских отвора равног завршетка и шестоделне поделе окана. Равни кордонски венац дели приземље од спратног дела у којем је вертикализам наглашен међупрозорским пиластрима. Ризалит у кровниј зони се завршава атиком бочно маркираном глобусима као декоративним елементом. Испод, као и у подкровном делу уличне фасаде, нижу се стилизоване конзоле, а у доњим угловима је стилизована гранчица. Сва малтерска и гипсана пластика сведена је у парапетном делу спратних отвора, а нешто је наглашенија на ризалиту. Кров је двосливни са лименим отворима за проветравање и покривен жљебљеним црепом.