english
Јеврејска општина
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Д. Туцовића бр. 13
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1900-1904
Редни број у централном регистру
СК 1805
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
18
Датум уписа у локални регистар
08.11.2004.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 18-6/31.12.1987. год. (Сл. лист СО Суботица број 12/88-15)

Објекат је подигнут од 1900 до 1904. год. према пројектима Марцела Комора (Komor Marcell) и Деже Јакаба (Jakab Dezso), архитеката из Будимпеште, у мађарској варијанти сецесије.У основној концепцији фасаде зграда је задржала традиционалну троделну поделу на средњи наглашенији део испада и два крајња ризалита. Оваква подела фасаде се очитава са распореда отвора као и са наглашене тролисно издужене централне атике. Ритам прозора такође наглашава тоделну поделу фасаде. Објекат почиње са широком улазном капијом на крајњем десном делу фасаде, за којом следи један лучно засведени прозор. На средишњем делу су груписана три лучна прозора од којих је центални за једно прозорско крило шири од два крајња двокрилна. Крајњи ризалитни део садржи само два идентична двокрилна прозора. Сви отвори приземља обухваћени су оквиром таласастих линија изведеним у малтеру. Лунета сваког прозора је у нешто ширем - паралелним линијама декорисаном валовитом опшаву. Сви прозори спрата, за разлику од приземних обликовани су правоугаоно. Двокрилни су са попречном шипком у облику слова Т. Ови прозори су обухваћени уским валовитим оквиром од малтера и нешто ширим додатним оквиром једноставнијих, али такође меко заобљених линија.