english
Леовић палата
Основни подаци
Место
Суботица, Лењинов парк бр.11
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1893.
Редни број у централном регистру
СК 1819
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
113
Датум уписа у локални регистар
18.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-15 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Леовић палата је саграђена 1893. године према пројектима архитеката Едена Лехнера и Ђуле Партоша, за Симона Леовића, јавног бележника, у време продора новог стила-сецесије који је најављивао епоху модерне архитектуре. Грађен је као једноспратни објекат са високом приземљем и сутереном, разуђене основе са функционалним распоредом просторија. Прочеље је изведено у жутој ,,свиленој,, фугованој цигли, а отвори су маркирани благим таласањем прозорских оквира изведених у камену. Разиграности облика доприносе атике са цветним завршецима на врху, у форми тролиста, честе на француским грађевинама ранијих столећа, затим осмоугаони торањ, лантерна на крову, ритам прозорских отвора и балустрада спратне терасе. Декоративни елементри су природни, трајни материјали, опека, камен, ,,жолнаи,, цреп и дрво капије акцентовано жељезом. Палата са својим складним облицима, њиховим ритмом, колористичким сазвучјем аутентичних материјала, сврстава се у репрезентативна дела архитектонског наслеђа града Суботице. По архитектонско-стилским вредностима представља један од изразитих Лехнерових међаша на путу у карактеристичну архитектуру на прелазу векова.