english
Зграда у Лењиновом парку бр.13
Основни подаци
Место
Суботица, Лењинов парк бр.13
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1898
Редни број у централном регистру
СК 1820
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
121
Датум уписа у локални регистар
21.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-16 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Палата је саграђена 1898. године, по пројектима Титуса Мачковића из 1897. године, за Шимеги Ференца. Архитектонски је обликована са стилским одликама неоготике. Грађена је као угаона, једноспратна грађевина, увучена од уличне регулационе линије, са основом у облику ћирилићног слова ,,Г,, . Фасада из улице Лењинов парк има јако наглашен централни ризалит, са по три велика отвора у облику преломљеног, готског лука, у спратном и приземном делу објекта, док фасада из улице Босе Милићевић има плитки централни ризалит, са ритмичким низом удвојених готичких отвора. Прозори су удвојени, у приземном делу се сегментно завршеним опшавом, осим оних на централном ризалиту који су идентични прозорима спратног дела, са опшавом преломљеног лука. На засеченом угаоном делу објекта, у приземљу, смештен је улаз у пословни простор, док је спратни део са конзолном терасом наткривеном издуженим пирамидалним торњем. Декоративност објекта наглашена је око отвора, на торњу и у поткровном венцу. Пластична декорација око прозора изведена је у виду мрежишта, геометријских и флоралних орнамената, са честом применом грба. Дворишне фасаде су једноставне обраде, различитих отвора.