english
Зграда у Лењиновом парку бр. 7
Основни подаци
Место
Суботица, Лењинов парк бр.7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1891-1892
Редни број у централном регистру
СК 1821
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
112
Датум уписа у локални регистар
27.08.2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-12 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Објекат је саграђен 1891-1892. године, као раскошна палата тадашњег градоначелника Лазара Мамужића, према пројекту Титуса Мачковића. Представља прву од четири репрезентативне палате саграђене на месту где је некада постојала Рогина бара. Лоцирана на углу двеју улица,грађена је као једноспратни објекат, стамбено пословне намене, са основом у облику латиничног слова «L». Карактеристични ренесансни хоризонтални кордони деле фасадно платно приземног и спратног дела. У приземљу су прозорски отвори лучно засведени, а по истој оси спратног дела тече низ равно завршених прозора са сегментним и троугаоним тимпанонима наслоњеним на мање конзоле или профилисане архитраве. Орнаментика је сведена и јавља се око отвора спратног дела а наглашена је на угаоном еркеру око прозора у виду маскерона, пута, гирланди и флоралних мотива. Угаони еркер над којим стреми увис акценат лантерне, не доприноси монументалности грађевине, већ представља неку врсту кибиц фенстера са којег је власник кроз крошњу столетних платана посматрао спољни свет. У подкровљу изнад зупчастог низа тече низ конзола, а кровни покривач је бибер цреп.