english
Археолошки локалитети на подручју хидро-система Газиводе
Основни подаци
Место
Археолошки локалитети на подручју хидро-система Газиводе
Прикажи на мапи
Општина
Период градње
праисторија/антика/средњи век
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 240 од 26.4.1971.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

1. Локалитет Јакшића гробље, средњовековна некропола у селу Велико Штуоце; 2. Локалитет Гробљиште (Латинско гробље), средњовековна некропола у атару села Вељи Брег; 3. Локалитет Градина, праисторијско насеље изнад десне обале Ибра и леве обале Чечевске реке; 4. Локалитет Грчко (Латинско гробље)- средњовековна некропола на потесу Главица у селу Резала; 5. Локалитет Дробњаци, остаци античког и средњовековног насеља; 6. Остаци трасе античког-средњовековног пута на потесу Вучја Коса у атару села Копиловићи; 7. Локалитет Пољице, праисторијско насеље у атару села Бање , засеок Чпиље; 8. Локалитет Кулине, остаци средњовековне некрополе са рушевинама цркве и једном римском стелом, у селу Бање, над ушћем Варешке реке; 9. Локалитет Рикавац, остаци средњовековног насеља у атару села Љајевац; 10. Локалитет Школа Јелене Анжујске, остаци средњовековног комплекса на потесу Саставци у атару села Брњаци, на стави Брњачке и Оклачке реке; 11. Локалитет Грчко (Латинско) гробље, преисторијска и средњовековна некропола на потесу Јагодњача у атару села Рибариће.