english
Зграда у Ул. Штросмајерова бр. 8
Основни подаци
Место
Суботица, Ул. Штросмајерова бр. 8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1827.
Редни број у централном регистру
СК 1849
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
114
Датум уписа у локални регистар
19.08 2001.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Одлука Владе РС 05 број 633-7457/2001-11 од 24.07.2001. год. (Сл. гласник РС број 48 од 06.08.2001. год.)

Споменик културе је зграда саграђена 1827. године на месту гостионице из 18. века. Грађена је за Андраша Винклеа, као спратна грађевина-гостионица, са шест гостиских соба, трпезаријом и плесном двораном. Обликована је са стилском обележјима барока и класицизма. Винкле је зграду 1837. године продао барону Јосипу Рудићу. Од педесетих година 19. века власник је Адолф Гајгер богати јеврејски трговац вуном и зеленаш, у више наврата председник Јеврејске верске општине.Године 1895. на објекту су извршене знатне интервенције, према пројекту суботичког архитекте Гезе Коцке, када је фасада декоративно обогађена у духу еклектике, и до данас је сачуван њен тадашњи изглед. Поред ахитектонско-стилских вредности, споменик културе има и културно-историјски значај. Један је од првих сачуваних једноспратних објеката са почетка 19. века у градитељском наслеђу Суботице. Првобитно је подигнут као гостионица, са великом балском двораном, која је до подизања градског Позоришта 1854. године, служила као сала за одржавање позоришних представа путујућих трупа. Због те своје намене објекат је одиграо веома важну, пионирску улогу у развоју позоришне културе града.