english
Зграда на Тргу цара Јована Ненада бр. 7
Основни подаци
Место
Суботица, Трг цара Јована Ненада бр. 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1870.
Редни број у централном регистру
СК 1850
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
14
Датум уписа у локални регистар
08.11.2004.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 23-3/10.11.1987. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/88-42)

Зграда се може датовати у период око 1870. године, када су и остали објекти у тек формираној вароши подизани у стилу класицизма, са прочишћеном, једноставном и скромном фасадном декорацијом. Ова угаона зграда у најнепосреднијој близини историјског језгра града одише једноставношћу и тихом мирноћом класицизма. Фасада је обрађена једноставно са централним благо наглешеним ризалитом. Отвори приземља су засведени благим сегментним луковима. Капија је постављена у десни бочни део ризалита, а не прати централну осу објекта, што је било уобичајено за то време. Засведена је идентичним сегментним луком као и излози. Преостале, мање делове фасаде, чине крила објекта која садрже по два излога између којих је мањи размак него на средњем ризалиту – збијенији су. Први спрат је одвојен од приземља равним, профилисаним венцем. Спратом се ниже једноличан низ правоугаоних прозора са крстастом поделом окана и плитким опшавом изведеним у малтеру. На средњем ризалиту је пет прозорских отвора постављених по оси, а на бочним крилима су по два. Ритмички распоред прозора није на целом фасадном платну уједначен, нешто је већи размак на централном ризалиту. У поткровљу је низ мањих окулуса. Кров је двоводан и покривен је бибер црепом.