english
Зграда на Тргу Републике бр. 10
Основни подаци
Место
Суботица, Трг Републике бр. 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII veka
Редни број у централном регистру
СК 1852
Датум уписа у централни регистар
18.11.2004.
Редни број у локалном регистру
21
Датум уписа у локални регистар
08.11.2004.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица број 23-3/10.11.1987. год. (Сл. лист СО Суботица број 6/88-42)

Зграда Јакова Лончаревића, касније власништво Маћаша Витмесера, једна је од најстаријих спратних кућа изграђена у непосредној близини некадашње тврђавице. Сви објекти грађени изван зидина крајем 18. века су приземни или са високим приземљем, једино је кућа Лончаревић већ у првобитној изведби пројектована са једним спратом. Већ 1799.г. ова кућа је уцртана у карту средишта вароши. О њеној архитектури можемо говорити тек од 1838.г. на основу цртежа пијачног трга које је још у детињству израдио Вали. На овом цртежу је приказан читав потез данашњег Трга Републике од броја 2 до 8. Данашњи изглед једноспратница са угаоним трапезастим еркером који је подухваћен великом шкољком, а завршава се торњем, те сецесијским декоратвиним елементима, добила је током 1907.г. Пројекте адаптације урадио је суботички архитекта Геза Коцка, за власника Душана Стојковића. Овај објекат, у својој архитектонској конструкцији обрађен је у стилу еклектике, једино цветни декоративни мотиви подсећају на сецесију. Фасаду према Тргу Републике карактеришу улази у пословне просторе, а у спратном делу по истој оси су прозори. Око отвора су сведени детаљи орнаментике, а централно је балкон са оградом, типа балкона еклектике какве срећемо на многим објектима у граду. Друга фасада је краћа, има само два прозорска отвора, оба су са цветном декорацијом.