english
Родна кућа Новака Радонића
Основни подаци
Место
Мол, Иве Лоле Рибара бр. 5
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1145
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.424 од 24.04.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је почетком XIX века као приземна грађевина, главне фасаде завршене карактеристичним калканом, на коју се наставља висока зидана ограда иза које је двориште и пратећи објекти (амбар, вајат). У њој је 1826. рођен сликар и писац Новак Радонић. После завршене бечке Академије и једногодишњег рада у Новом Саду, боравак 1858. у Италији и студирање и копирање старих мајстора извршили су преокрет у његовом приступу стварању, што је изазвало лутања, сумњу, недореченост. Даровит и савестан, али несигуран и сумњичав према сопственом делу, без самопоуздања, увек у дилеми, двоумио се између рационалног и емотивног, класичног и романтичног, морализаторског и искреног, јавног и личног. Прошао је кроз више етапа уметничког развоја, од бидермајерско-назаренског приступа везаног за школовање, до романтичарског натурализма. Најбоље се исказао као портретиста, у области црквеног сликарства показао је зависност од академских шаблона, док је историјско-алегоријским композицијама заузео посебно место у српском ликовном романтизму. Објављене чланке сабрао је у Молска мудровања. Кућа се срушила 2006.