english
Бунари
Основни подаци
Место
Владимировац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1807 - на даље
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1085
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995
Редни број у локалном регистру
39
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење СО Алибунар br. 63-4/90-06/1 od 18. jula 1990.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Бунари се, распоређени на одређеном растојању, најчешће налазе на раскрсницама улица. Представљају плански систем водоснабдевања, настао у току формирања овог насеља у Војној граници, који је у одређеној мери поседовао и водоводну мрежу. Најстарији бунари подигнути су под надзором граничарских инжењера у првој деценији XIX века, а до данас их је очувано осам. Великих су дубина и пресека, са механизмом покретаним коњском снагом, којим је преко два чекрка истовремено извлачена пуна и спуштана празна посуда за захватање воде. Наткривени су сложеном кровном конструкцијом пирамидалног и правоугаоног облика, првобитно покривеном шиндром. Као пример зачетка модерно организованог снабдевања водом насеља, бунари у Владимировцу представљају сведочанство инфраструктурног развоја овог места из времена његовог оснивања. И поред несумњиве вредности као примера техничке културе који сведоче о урбаном развоју насеља, бунари у Владимировцу илуструју немоћ заштите да их на адекватан начин чува и презентује. То доказују и конзерваторски радови, изведени 1979, на два бунара у главној улици.