english
Српска православна црква Преображење
Основни подаци
Место
Добрица
Општина
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1458
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
40
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.1046/50од 26.08.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91
Село Добрица у Банату саграђено је изнад северног обода Делиблатске пешчаре. Преображењска црква је једнобродна грађевина са звоником на западној страни, складних архитектонских облика. Од сродних грађевина издваја се по богатим плиткорељефним класицистичким мотивима. Црквена општина је предузела обнову иконостаса четрдесетих година XIX века, када су изведени резбарија и позлата. Не зна се ко је аутор класицистичке олтарске преграде, већ су позната само имена сликара Матеја Петровића и Арсе Стакића, златара из Новог Сада. Иконе је сликао Константин Данил од 1852. до 1855, а приписане су му и две иконе над певницама. Најзначајнији представник нашег сликарства бидермајера, Данил је био превасходно портретиста, па је и на иконама тежио индивидуализованим сентименталним ликовима, док је у други план стављао фигуру, покрет и композицију. Иконостас у Добрици не спада у његова најзначајнија дела црквеног сликарства, попут панчевачког или темишварског иконостаса, али, и поред тога, његово дело у Добрици представља вредан уметнички допринос. Целивајуће иконе радили су Данилови ученици Лазар Николић и Марко Завишић, највероватније истовремено кад је сликан и иконостас. Олтарски простор је 1807. украшен зидним сликама Ненада Ђуркина. У храму се чувају старе царске двери, слаб зографски рад друге половине XVIII века.