english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII vek
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1086
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
41
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.1045/50 од 26.08.1950. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Црква је зидана у XVIII веку, а обновљена је 1852–54, после страдања у Буни 1848. једнобродна је грађевина са полукружном апсидом и звоником на западној страни, испред кога је трем са четири стуба који држе архитравну греду за забатом. Фасаде су декорисане упареним пиластрима са капителом између прозора, сокл је низак и назначен у висини стопе полустубова. Иконостас су радили Новак Радонић и Аксентије Мародић 1875. Радонић је сликао архијерејски, а Мародић Богородичин трон. У олтару и наосу зидне слике је радио Новак Радоњић. Обојица су значајно српски сликари романтизма и познатији су по историјским композицијама, али је њихово црквено сликарство значајно како по карактеристично традиционалној иконографији тако и по коришћењу чисто сликарских поступака карактеристичних за уметност романтизма.