english
Амам
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1529-1687
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1088
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-747/2-71. од 01.11.1971.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Хамам, данас у улици ЈНА, саграђен је под турском окупацијом Бача 1529–1687, те је једна од ретких примера турске архитектуре у Војводини. Иако је период турске окупације Војводине био релативно кратак и нестабилан, Бач је крајем XVI века имао 400 муслиманских и свега 15 хришћанских кућа. На основу археолошких налаза познато је да је у хамаму било шест просторија (за послугу; шадрван – чекаоница и гардероба; халвате – просторија за купање у пари; хазна – резервар за воду и ђулхан-ложионица). Хамам је делимично порушен, али је сачуван део кубета над централном просторијом. Најближе аналогије могу се наћи у Стоцу.