english
Воденица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прва половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1090
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
57
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-612/2-71. од 25.10.1971.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

У атару села, на крајњим падинама Фрушке горе према Дунаву, налази се ова воденица подигнута у првој половини XIX века. Представља веома редак пример ове врсте у ширем окружењу у којем су у прошлости постојале бројне воденице. Зидана је опеком и черпићем са чеоном страном, на којој је осовина и коло, обложеном даскама. Кров је двосливан покривен бибер црепом. Састоји се од две засебне просторије различитих димензија. У већој је воденица са једним каменом и ситима за фино млевење, а у мањој штала. Механизам воденице готово у потпуности је израђен од дрвета. Ретка као пример воденице поточаре у Војводини она и типом градње, са усправним колом, представља реткост ове врсте у нас. Конзерваторски радови нису рађени.