english
Дворац Зако
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1818
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1091
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-243/3-73 од 10.04.1973.год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Дворац у Бајши код Бачке Тополе саградили су чланови племићке породице Зако, који су Бајшу добили даровницом 1751. од царице Марије Терезије. Од тада родоначелник ове породице, Стеван Зако, капетан у Старој Кањижи, као и његови потомци носе племићки предикат „од Бајше”. Дворац је подигнут под утицајем идеја класицизма. Судећи по декоративним елементима (вазе као акротерије на врховима четворосливног крова), дворац је грађен 1818. истовремено када и православна црква, са којом је био повезан дворским вртом. Зграда је правоугаоне основе, са троугаоним тимпаноном на главној фасади, малим портицима на бочним фасадама и великим, вероватно измењеним портиком са терасом на дворишној фасади окренутој према парку. Кров је неуобичајено преломљен. Првобитна концепција просторног решења је неодговарајућом адаптацијом измењена, чиме су донекле уништене класицистичке стилске особености. Капија кроз коју се улази на имање је зидана и наставља се на зид у продужетку куће, а има ступце - пилоне на чијем је врху по једна ваза. У дворишту се налазе и мањи пратећи објекти. Дворац је страдао у пожару 2000. године.