english
Ватрогасни дом
Основни подаци
Место
Бела Црква, Ул. 1. октобра 10
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина 18. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1467
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
53
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Одлука о утврђивању непокретних културних добара од великог значаја Извршног већа Скупштине АПВ бр. 633-7/91 од 12.12.1991.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у Улици Првог октобра бр. 10. Зграда је саграђена 1785, у време и по грађевинским прописима Војне границе. Првобитно је била у функцији гостионице која се звала „Златни јелен“. Касније је коришћена као приватна трговачка и стамбена зграда, а затим као Ватрогасни дом. Грађена је као једноспратни објекат, правоугаоне основе, са дебелим и масивним зидовима, сводовима великих распона, снажним стубовима квадратног пресека, веома стрмим кровом и доксатом који се протеже дуж јужне и западне фасаде. Декоративном обрадом посебно је наглашен забат на главној фасади. Испод већег дела куће налази се велики, дубоко укопан подрум. По конструктивном склопу и декоративној обради фасада припада реду грађевина барокних стилских обележја, карактеристичних за област Војне границе с краја XVIII века и једна је од малобројних сачуваних кућа из тог времена. Објекат је конзерваторски саниран 2001–2003. године.