english
Воденица поточара
Основни подаци
Место
Кусић, потес 'Кључ'
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај 19. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1459
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
04.03.1999.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-112/1-75 од 13.02.1975.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Од некада бројних воденица на каналу-јарузи реке Нере у јужном Банату заштићена је ова, удаљена пет километара од села Кусића. Тачно време њеног настанка није познато. Унета је на ђенералштабну карту по подацима из 1912. и 1921, а на сандуку за брашно прибележена је 1891, по чему се може претпоставити да је настала те или ранијих година. Име Петар, забележено поред године, указује на име једног од власника воденице, што значи да је била поредовничка. Грађена мешовитим материјалом – набој, даске и опека – она сведочи о преправкама којима је током времена била изложена. Подужном страном је постављена преко воденог тока, удаљена око два метра од јаза са којег је усмерена вода на три хоризонтално постављена воденична кола. Значајна као сведочанство народног техничког знања она као редак пример воденице у Војводини употпуњава типолошку слику градњи за млевење жита на том простору. Воденица је срушена.