english
Два дворца породице Лазаревић
Основни подаци
Место
Велико Средиште
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина 19. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1096
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
32
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 303 од 20.08.1962.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Родоначелник породице Лазаревић, Голуб, доселио се из Србије 1803. Племство са титулом од Малог и Великог Средишта добио је 1841. По добијању племства подиже на поседу два дворца и парк. Породица Лазаревић је власник поседа до 1898. Старији, класицистички компонован дворац изграђен је шездесетих година XIX века, а млађи крајем XIX и почетком XX века у еклектичном духу са неоготским елементима. Обе грађевине су приземне. Главна фасада старијег дворца симетрично је решена, са великим портиком који носе дорски стубови у централном делу и уједначеним ритмом прозорских отвора са троугаоним фронтонима. Мањи дворац има степенасто завршену атику и омање куле на угловима. Окружују их велики парк и висока шума са примерцима ретког дрвећа. Конзерваторски радови су обављани током 1986–87.