english
Вршачка кула
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1097
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
22
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1404/48 од 30.8.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Са источне стране града Вршца, на брегу познатом под именом Кула, на 400 m надморске висине, налазе се остаци мањег средњовековног утврђења издуженог облика, чији су бедеми прилагођени облику платоа ширине 18, а дужине 46 m. Утврђењем доминира кула висине 19,85 m која се налази у источном делу платоа. Њена основа је у облику неправилног правоугаоника спољних димензија 13,80x11 m. Зидови дебљине до 3,90 m грађени су од ломљеног камена у кречном малтеру. Кула је имала приземље и три етаже. Остаци пећи са два ложишта и димњаком, очувани на трећој етажи, упућују на њену стамбену функцију. Оштећења на кули санирана су 1894. и 1933, истраживачки радови мањег обима извођени су 1952, 1970. и 1983, а конзерваторски 1965–66. Систематска археолошка истраживања унутар бедема започела су 1997. и трајала у континуитету до 2002. и, по мишљењу аутора, недвосмислено показала да су у питању остаци дворца који је саграђен у првој половини 15. века, а у функцији остаје до 1522. Откривени су бедеми, ширине 1,60 m, преградни зид у пуној дужини од 18,20 m, кружна кула на западном делу и објекти у унутрашњости, међу којима се истиче цистерна у подножју донжон куле. Археолошка истраживања су пратили конзерваторски радови.