english
Остаци старе цркве-Илиница
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 836 од 22.11.1967. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Неколико километара југозападно од Зубиног Потока, налази се село Јабука чије прве помене налазимо у историјским изворима из средине 15. века. Гробље броји преко стотину надгробних споменика у виду монолитних надгробних плоча или камених крстача. На некима од њих сачувани су уклесани натписи из 19. века, мада је гробље свакако старије. Једнобродна гробљанска црква са тространом апсидом била је зидана од притесаног камена. Иако је мештани називају Илиница, непознате је посвете и данас је у рушевинама.