english
Градска кућа
Основни подаци
Место
Вршац, Трг Победе бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1860
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1439
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
23
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/3-70 од 22.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу победе бр. 1. Позната је под називом Готско здање. Саграђена је 1860. зa администрацију градског Магистрата. Градио ју је грађевинар Сигисмунд Килер, предузимач је био Франц Брандајс, план и предрачун израдио је Ц. К. Мерник, асистент и надзорни орган градње био је Виљем Бихер. Грађена је од тврдог материјала, са основом на три фронта – главном фасадом окренутом према Тргу победе и бочним крилима. Обликована је са стилским обележјима неоготике. Главна и бочна фасада према парку истих су решења, али је главна фасада асиметрична. Има наглашен централни ризалит са три улаза у приземном делу и балкон са декоративним готским конзолама и каменом оградом у спратном делу. Спрат ризалита главне и бочне фасаде издељен је плитким лизенама на три дела. Изнад средишњег дела налази се готски обликован забат са грбом града у кружном пољу, док бочни делови имају венац готских аркадица и атику са готским преплетом. Прозори су правоугаоног облика, на угаоним ризалитима и средишњем делу централног ризалита удвојени. У темеље зграде узидана је повеља и споменица на латинском, немачком и српском језику. У унутрашњости објекта, у главном холу приземља, на таваницама изнад степеништа и у свечаним салама на спрату, налази се сликана декорација настала крајем XIX века. Конзерваторски радови рађени су 1987–88, 1995, 2002–2003. и 2005.