english
Кућа звана 'Код два пиштоља'
Основни подаци
Место
Вршац, Саве Ковачевића 15
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај 18. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1440
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
24
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 631/48 од 28.04.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу Саве Ковачевића бр. 15. Саграђена је крајем XVIII века као свратиште. Грађена је са основом у облику ћириличног слова „Г“. Има приземље и спрат. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена. Кровни покривач је бибер цреп. Хоризонтална подела између приземља и спратног дела била је изведена помоћу плитког кордонског венца, док су прозорски отвори правоугаони и имали су плитке и равне оквире. У спратном делу налази се пет прозора, а у приземљу колски пролаз и локал са две просторије. Од фасадног украса најистакнутији је профилисани кровни венац. У приземљу дворишног дела сачувани су лучни отвори, карактеристични за време настанка објекта. Зграда поседује и историјску вредност, јер је у њој 1813. боравио Карађорђе са пратњом.