english
Зграда бившег ГНО
Основни подаци
Место
Вршац, Трг Победе бр. 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак 19. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1441
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
25
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 633/48 од 28.04.1948. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу победе бр. 1. Саграђена је на самом почетку XIX века као репрезентативна грађевина, са стамбеним просторијама на спрату и локалима у приземљу. Постављена је на углу двеју улица. Године 1807. откупљена је за потребе смештаја Магистрата и претпоставља се да је у првој половини XIX века фасада објекта претрпела знатне измене. Декоративна обрада спратног дела делимично је сачувала првобитни изглед, иако је и она допуњавана новим елементима. Издељена је плитким пиластрима са проширеним базама и коринтским капителима. Изнад капитела су поља са розетама. Поткровни венац је степенасто профилисан. Сви прозори су правоугаоног облика са плитким оквирима. Хоризонтална подела фасаде изведена је помоћу плитко профилисаног венца. Угаони део зграде посебно је наглашен истуреним еркером на конзолама, са посебним кровићем. Отвори приземља су у више наврата мењани, али су остали у осама горњих прозора. Конзерваторски радови на објекту рађени су 1987–88, 1995. и 2005.