english
Зграда дечијег вртића 'Анђа Ранковић'
Основни подаци
Место
Вршац, Пашићев трг бр.2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прва половина 19. века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1442
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
27
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/3-70 од 22.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Пашићевом тргу бр. 2. Саграђена је у осмој деценији XIX века. Подигао ју је Светозар Пеша, вршачки адвокат и магистратски фишкал. Jедно време у згради се налазила прва вршачка пошта. После Првог светског рата била је власништво адвоката Мартина Филипона, затим је у њој смештен средњошколски интернат, од 1953. Државни историјски архив, а потом Дечји вртић „Анђа Ранковић“. Грађена је као приземни објекат са основом у облику ћириличног слова „Г“. Обликована је са стилским одликама романтизма. Главна фасада је симетрично компонована, са наглашеним централним ризалитом и по два нижа бочна поља, чија висина опада према крајевима. Подела фасаде изведена је плитким пиластрима. Средишњи ризалит има три висока полукружно завршена прозора у плитко усеченим нишама и профилисани поткровни венац са фризом аркадица. Над ризалитом је двостепена пуна атика. Пиластри се настављају у ивичне стубове атике који носе украсне вазе. Фасадна поља уз централни ризалит имају по два мања прозора и широки профилисани поткровни венац, док се на крајњим бочним пољима понавља венац са аркадним фризом. Декоративна обрада друге уличне фасаде, са мањим одступањима, понавља облик прозора и поткровног венца главне фасаде. Конзерваторски радови на објекту изведени су 2005.