english
Зграда на Тргу победе бр. 5
Основни подаци
Место
Вршац, Трг Победе бр. 5
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1870
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1443
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
28
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/4-70 од 24.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је око 1870. Подигао ју је вршачки занатлија Еберхард Антал, стаклорезац и произвођач рамова за слике, касније продавац стакла и порцулана. Грађена је као угаони објекат пословно-стамбене намене, са приземљем и спратом. Стамбени део се налазио на спрату, а радионице и продавнице стакла и порцулана у приземљу. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана и бојена. Кровни покривач је бибер цреп. Архитектонски је обликована у комбинацији романтизма и сецесије. Декоративном обрадом фасада наглашени су угаона кула са пирамидалном капом и пирамидалним кулицама које је фланкирају, балкон на спратном делу угла, са каменом масивном оградом и угаоним стубом са капителом степенасте профилације, који се налази на профилисаном угластом постољу, испод кога је усечени угао са улазом у локал, као и плитки ризалити који се завршавају забатима са троугаоним тимпанонима у врху и стубовима са стране. Једна од фасада акцентована је и еркером трапезасте основе, украшеним керамичким плочицама и порцуланским глазираним рељефима. Конзерваторски радови рађени су 1970, 1990, 1999. и 2005.