english
Зграда у ул. Жарка Зрењанина бр. 21
Основни подаци
Место
Вршац, Жарка Зрењанина бр. 21
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1870
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1444
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
29
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/6-70 од 24.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саградио ју је око 1870. вршачки трговац Фриш као приземни стамбени објекат са основом у облику ћириличног слова „Г”. Зидана је од тврдог материјала, малтерисана је и бојена, кровни покривач је бибер цреп. Садашњи изглед са стилским обележјима сецесије добила је почетком XX века, када је и ентеријер усклађен са стилским одликама фасаде. Улична фасада издељена је плитким лизенама на седам делова. Сви отвори су правоугаоног облика, са леве стране широка улазна капија-ајнфорт, а са десне прозорски отвори у двостепено усеченим правоугаоним пољима и геометријским сецесијским украсом у доњем делу. Изнад првог кордонског венца, који је у облику широке равне траке, налазе се правоугаона поља у којима је изнад прозора, у правоугаоним касетама, пластични украс са флоралним мотивима. На месту сусрета лизена и поткровног фриза су украсне конзоле које носе венац. Пролаз ајнфорта је богато украшен плитким правоугаоним нишама изнад којих су лучно завршена поља са богатим флоралним украсом. Поред ајнфорта, са дворишне стране, налази се двоспратна кула са лименим кровом и дрвеним горњим делом. У ентеријеру зграде, посебно код гипсаних радова и столарије, такође је богато коришћен репертоар сецесијског стилизованог украса. Конзерваторски радови на објекту изведени су 2005.