english
Зграда 'Конкордија'
Основни подаци
Место
Вршац, Жарка Зрењанина бр. 20
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1847
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1445
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
30
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/7-70 од 24.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се у улици Жарка Зрењанина бр. 20. Саграђена је 1847. по плановима Франца Брандајса, на месту старе Штенцерове гостионице, за хотел. Зграду откупљује прво вршачко акционарско друштво, руши је и гради нови објекат за гостионицу под именом „Конкордија“, који је и данас сачуван. Зграду затим, 1852, откупљује Магистрат за смештај Ниже реалке и отада је служила за потребе образовања и у новије време Музеја. Измењена је и проширена 1884, по пројектима истог аутора, у монументалну спратну грађевину, са фронтом према улици, бочним и дворишним крилом. Архитектонски је обликована са стилским обележјима класицизма. Улична фасада је компонована око централног тракта са два нижа бочна крила. У централном тракту приземља налази се широка лучно завршена капија – ајнфорт, док су сви прозори приземља у плитким нишама са степенастом архиволтом у горњем делу. Спрат централног тракта украшен је монументалним канелираним полукружним пиластрима са коринтским капителима између високих полукружно завршених прозора, који се разликују од правоугаоних прозора на бочним деловима грађевине. На крајевима бочних фасада налазе се плитки пиластри са истакнутим венцем уместо капитела, а на широком фризу централног тракта, изнад греде коју носе пиластри, налази се место за натпис. Конзерваторски радови рађени су 1988. и 1994.