english
Родна кућа Јована Стерије Поповића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1868
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1098
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
31
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 02-184/4-77 од 27.7.1977.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Налази се на Тргу Саве Ковачевића бр. 11. Саграђена је 1868. на месту старије породичне куће из XVIII века у којој је рођен Јован Стерија Поповић (1806–1856). Има приземље са локалом, спрат са стамбеним просторијама и дворишни део, који је касније саграђен. Кућу је 1871. Стеријин брат Ђорђе Поповић наменио за потребе младих књижевника, што је остварено тек 1974. када је додељена Књижевној општини Вршац. Данас се у њој одржавају књижевне вечери, промоције и изложбе. Јован Стерија Поповић, познати књижевник и комедиограф, опробао се у различитим врстама књижевног стваралаштва, али је најпознатији по свом комедиографском раду, са читавом галеријом реалистичких ликова, који су често карикирани, изражавају се фолклорним језиком, али остварују аутентичну слику менталитета војвођанског „грађанства“. Док је био на функцији начелника Министарства просвете Стерија је извршио пионирски рад на организовању школства, дао је иницијативу за оснивање академије наука, народне библиотеке и музеја, суделовао је у организовању првог београдског позоришта, а посебно је значајан његов напор на проучавању и очувању културног наслеђа Србије. Предложио је Совјету да се донесе Уредба о заштити старина, па је Србија Стеријином заслугом донела први правни акт о заштити споменика културе. Конзерваторски радови изведени су 1981. и 2005.