english
Родна кућа Жарка Зрењанина
Основни подаци
Место
Избиште, Жарка Зрењанина бр. 38
Прикажи на мапи
Општина
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1466
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
34
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-36/8-70 од 24.06.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Жарко Зрењанин је рођен 1902. у Избишту. У напредном омладинском покрету делује већ као ђак учитељске школе. Члан је КПЈ од 1927. Због револуционарног рада био је често хапшен, прогањан и мучен. Од 1936. био је секретар Покрајинског комитета КПЈ за Војводину, а од 1940. члан ЦК КПЈ. Године 1941. руководи народним устанком у Војводини. Новембра 1942. опкољен је од стране окупаторске полиције у селу Павлишу крај Вршца и у неравноправној борби погинуо је. Кућа у Избишту је панонског типа, приземна, од тврдог грађевинског материјала, са кровом на две воде покривеним ситним црепом. Собе су са земљаним подом. Кућа је 1956. обележена белом мермерном спомен плочом.