english
Румунска Православна црква Св. Теодора Тирона
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1936-1939
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1435
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе нови Сад бр. 01-533/1-70 од 23.07.1970.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село Куштиљ налази се уз саму границу са Румунијом, око 20 km југоисточно од Вршца. Данашња румунска православна црква у Куштиљу саграђена је између два рата (1927–1936). С обзиром да је реч о верницима Румунима, неочекивано је одабран архитектонски пројекат тзв. српског националног стила у архитектури. Реч је о монументалној једнобродној грађевини са полукружним олтарским простором, бочним трансептима и са два звоника на западној страни. Полихромија у зидању треба да подсети на византијски слог од камена и опеке. Горња конструкција завршена је масивном куполом. Иконостас за ову цркву пренет је из старије богомоље која је срушена. Олтарска преграда, настала највероватније на прелазу из XVIII у XIX век, показује изузетне квалитете барокно-рокајног стила као архитектонско-вајарско-позлатарски рад. Иконе на иконостасу дело су мајстора ранобарокног, традиционалистичког усмерења. На све четири престоне иконе позадина је премазана тамноплавом бојом, а словенски натписи замењени су латиничним румунским. Приликом премештања олтарске преграде помешане су иконе Великих празника са представама апостола. На Богородичином трону стоји премазана икона Богородице, испод које се налази композиција Сусрета Марије и Јелисавете. На архијерејском трону представљен св. Василије Велики. Такође традиционалистичко, сликарство тронова највероватније није извео мајстор икона са иконостаса. У цркви су сачуване и две иконе Христа и арханђела Михаила, обе зографски радови. Иконостас је конзервиран и рестауриран 1978–79.