english
Румунска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1736
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1436
Датум уписа у централни регистар
30.12.1997
Редни број у локалном регистру
37
Датум уписа у локални регистар
31.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ Нови Сад бр.127од 05.03.1958. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Село се налази око 15 km југозападно од Вршца. Храм у Ритишеву се помиње први пут 1763, а већ 1788. у Аустро-турском рату страдали су и село и црква. Обновљена је 1796–97, али је задржала типичан облик банатских богомоља из доба турске владавине, са дрвеним сводом и ефектним барокним западним прочељем невеликог торња. Иконостас је зидан и делимично осликан. Претпоставља се да је композиције на њему извео Симеон Јакшић из Беле Цркве 1796–97. Изнад царских двери стоји натпис на румунском језику. Изгледа да су престоне иконе, израђене уљем на дрвету, настале у другој половини XVIII века. Потписане царске двери се потпуно разликују од осталих икона и зидних слика, а дело су зографа Георгија Ђаконовића из 1763. Првобитно су биле намењене за иконостас цркве у селу Кеверишу. На Богородичином трону стоји икона Богородице са Христом, са дужим записом који помиње тада столујућег епископа вршачког Јосифа Јовановића Шакабенту, аутора и годину сликања. Дело је вршачког сликара Рајка Стојановића из 1804, коме су приписане и слабо видљиве зидне слике датоване у почетак XIX века. У цркви је сачувано и неколико икона из друге половине XVIII века. Престоне иконе чишћене су и конзервиране 1961.