english
Дворац Барона Јовановића
Основни подаци
Место
Сочица, Јабланичка 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1139
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
38
Датум уписа у локални регистар
19.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Панчево
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 03-137/3-81 од 21.07.1981 год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Изградња дворца датирана је у прве деценије XIX века. Државно имање у Сочици купио је 1832. Чико Силаш. После 1857. припадала је др Нестору Месаровићу и његовој деци, а потом је посед наследио Бела Мајтењи. Класицистички је компонована приземна грађевина правоугаоне основе. Главна фасада решена је симетрично, средишњег ризалита истакнутог атиком на чијем врху је украсна ваза. Зидно платно наглашавају хоризонталне фуге. Дворишна фасада је скромније изведена, а може се претпоставити да је трем касније дограђен. Заштитне решетке од кованог гвожђа на прозорима су декоративне, док је примењени мотив гирланде орнамент приписиван класицизму.