english
Ветрењача
Основни подаци
Место
Чуруг, Светозара Милетића бр. 90
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1843
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1099
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
66
Датум уписа у локални регистар
27.01.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 736/1. од 15.08.1962. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Саграђена је у Мађарској 1843. године, одакле је три године касније пренета у Чуруг. Зидана је опеком у облику зарубљене купе са купастим кровом покривеним шиндром. Унутрашњи простор подељен је у четири нивоа: приземље, два спрата и поткровље. У приземљу су три сандука за брашно које доспева са горњег нивоа у којем су смештена три камена за млевење, одакле је, према врху, механизам ветрењаче. Представља једну од ретко сачуваних градњи ове врсте које су у већем броју преко Мађарске доспевале у наше крајеве.