english
Српска Православна црква Св. Михаила
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
друга половина XVIII века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1100
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 4
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2323/48. од 28.12.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Српска православна црква Св. арханђела Гаврила потиче из друге половине XVIII века. Складно пропорционисана, има полукружну апсиду у ширини брода и фасаде украшене паровима лизена. Дрворезбарске радове на иконостасту извела су браћа Марковић 1773. у бујном преплету стилизованих барокних елемената са мотивима класицистичке орнаментике. Осликавање олтарске преграде извео је 1779. Димитрије Поповић, склон барокном схватању религиозне композиције, мада схематизована решења ликова, драперија и позадине откривају традиционални укус. Различит сликарски рукопис (на фигурама апостола) открива присуство још једног аутора, слободније и мекше обраде и богатијег колорита, о чијем пореклу не постоје поуздани подаци.