english
Српска Православна црква Св. Саве
Основни подаци
Место
Српски Итебеј
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1765-1769
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1208
Датум уписа у централни регистар
11.11.1997.
Редни број у локалном регистру
СК 25
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе бр 925/67. од 01.04.1968. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Светосавски храм подигнут је 1765-1769. Правоугаоне је основе са полукружном апсидом и надзиданим торњем. Двосливни кров прекривен је глеђосаним разнобојним црепом. Високи сокл и, над њим, наизменични прозорски отвори и слепе нише са лучним завршетком, споља дају цркви изглед двоспратне зграде, што она са хором на западној страни заправо и јесте. Фасаде су обрађене декоративном малтерском пластиком у облику фризног венца, профилисаних клупчица и капителима на почетку лукова. У фасаде цркве узидани су стари надгробни споменици, чији натписи имају и историјску вредност јер садрже податке о сахрањенима. Унутрашњост храма такође је вредна пажње: полукружну апсиду држе два пиластра на која се надовезују ребра која рашчлањују свод, док се олтар раз-дваја пиластрима који се спајају у тријумфални лук. Два стуба са коринтским капителима држе хор, који је изграђен 1938. приликом обнове цркве. Иконостас је сликао Димитрије Поповић 1777, док је барокна резбарија урађена у радионици Аксентија Марковића. Иконографски репертоар делом је допуњен сценама из националне историје и култовима Срба светитеља.