english
Српска Православна црква Св. Николе
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1711
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1102
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 2
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.216/48. од 21.02.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је – према подацима из 1744. када је настао иконостас – највероватније 1711. Зидана је по узору на брвнаре, са двоводним кровом од шиндре, док су зидови од ћерпича и споља и изнутра облепљени блатом. Црква је једнобродна са петостраном апсидом и певничким простором који излазе из равни бочних зидова. Хоризонтална дрвена конструкција од 5 греда носи под хора и дрвени скелет барокног звоника, који се диже из крова. На дебеле зидове ослоњен је полуобличасти црвени свод. Забат од опеке над западним зидом накнадно је изграђен. Првобитни иконостас је рад Теодора Поповића из 1786. Висока олтарска преграда типична је за период друге половине XVIII века, односно прелаза са традиционалног барокног манира у новобарокно доба.