english
Румунска Православна црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1855
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1103
Датум уписа у централни регистар
24.02.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 28
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 01-212/ 1-73. од 14.03.1973.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Румунска православна црква, посвећена Св. Духу, подигнута је средином XIX века. Четири травеја наоса, полукружна апсида у ширини брода и припрата из које води кружно степениште на спрат звоника, као и репрезентативно западно прочеље са класицистичким елементима, основне су одлике архитектуре храма. Ентеријер је опремљен иконостасом и Богородичиним троном допремљеним из цркве у Црепаји. Једноставно декорисани, по свој прилици представљају касни рад новосадске дуборезбарске радионице браће Марковић. Судећи по стилским аналогијама, украшене су у другој половини XVIII века, иконама Димитрија Поповића, мајстора блиског тзв. прелазном стилу, приврженог традиционалним иконографским решењима и архаичној зографској декорацији. Иконостас је у целини пресликао Менгело Родић 1939. поштујући аутентична композициона решења.