english
Црква Св. Петке (Св. Богородице)
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1300/1400
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 924 од 29.12. 1966.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник СРС бр. 3/66).

Чечевска црква Свете Петке, подигнута 1938. на темељима старог храма из 14. века, једнобродна је грађевина. Стари храм уживао је знатан углед у народу, па су ту одржавани зборови на којима су решавани спорови са Турцима. Западно од храма сачувало се неколико гробова са монументалним надгробним плочама.