english
Кућа из 1790. године (Сандића кућа)
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1790
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 1146
Датум уписа у централни регистар
08.12.1995.
Редни број у локалном регистру
СК 15
Датум уписа у локални регистар
03.09.2007.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Основ за упис у регистар
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад бр. 280. од 16.10.1964.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Сл. лист АПВ 28/91

Подигнута је 1790. Ужом страном, на којој су два прозора, постављена је према улици. Грађена је од набоја, двосливног крова покривеног трском са наглашено испуштеном стрехом дух дворишне стране. Састоји се од пет просторија у низу: стајаћа соба, кухиња са подоџаком, мања соба, остава и штала. Собе су међусобно и са спољном средином повезане преко кухиње, док су друге две просторије засебне. Штала је зидана опеком и облепљена блатом, што упућује на претпоставку да је касније призидана. На чеоној страни је постављена плоча са натписом који обавештава да је у овој кући живео Александар Сандић (1836–1908), књижевник и писар Вука Караџића. Студирао је право и словенску филологију у Бечу. Био је професор гимназије у Сремским Карловцима и Новом Саду и учествовао у раду Матице српске и новосадског Српског народног позоришта. Превео је десетак позоришних комада, проучавао стару српску књижевност и бавио се публицистиком. Конзерваторски радови на кући су у току.